“กระดูกและข้อ” คือรอยต่อของ “ปัจจุบันและอนาคต”

ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพและบุคลากรของเรา พร้อมที่จะทำให้ทุกย่างก้าวแห่งอนาคตของท่าน ได้ก้าวเดินอย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าอนาคตของท่านสำคัญ ทุกเป้าหมาย ทุกแรงบันดาลใจของท่าน จะสำเน็จได้ด้วยพลังกาย พลังใจที่พร้อม หากในปัจจุบันตัวท่านหรือคนที่ท่านรักกำลังมีอุปสรรคจากโรคกระดูกและข้อ ไม้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่า ข้อสะโพก หรืออาการเจ็บปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกาย ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เรามีศักยภาพพร้อบมอบกาารดูแลรักษาท่านอย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยใจของทีมพยาบาล ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เพื่อสนับสนันอนาคตที่ท่านมั่งหวังไว้ ได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง มั่นใจ ไปด้วยความราบรื่น ไม่ต้องทนกับอาการเจ็บปวดระหว่างทาง อนาคตของท่านหรือคนที่ท่านรักจึงขึ้นอยู่กับปัจจุบัน ว่าท่านเลือกจะรักษาหรือปล่อยไว้ให้เป็นภาระของตัวเองและคนรอบข้าง

พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม

ห้องเตรียมการผ่าตัดที่ให้ข้อมูลท่านครบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

เมื่อท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมกับเรา ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันปรึกษาแนวทาง วางแผนการรักษาท่านอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลการเตรียมตัวในแต่ละขั้นตอยของการผ่าตัด จนถึงแนวทางการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด โดยญาติจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาและวางแผนการรักษา

Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดอย่างตรงจุด

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโปรแกรม Navigator เป็นระบบการผ่าตัดที่มีความแม่นยำมาก เมื่อการเจ็บปวดของท่านไม่สามารถบรรเทาด้วยการฉีดยาแล้ว การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าหรือสะโพกเทียม ที่ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาอาการของท่าน

เทคนิคเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ด้วยศาสตร์แห่งการสัมผัส

การสัมผัสเพื่อการรักษาเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จากบันทึกของ Hippocrates บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่ ได้กล่าวว่า “แพทย์จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการสัมผัสเพื่อการนวดบำบัด” ศาสตร์แห่งการสัมผัสจึงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่

จากคำบอกเล่าของคนไข้

ฝากความประทับใจ ถึงคุณหมอและโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

เราเข้าใจคุณมากกว่าการรักษา เพราะเราเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมของมุสลิม

“ด้วยความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร ของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เราจึงพร้อมมอบการรักษาคนไข้ชาวมุสลิมอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญในหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยไม่ต้องวิตกกังวล”

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการรักษามาอย่างยาวนาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีแผนกให้บริการต้อนรับลูกค้า ที่ดูแลตั้งแต่การเดินทางไปรับคนไข้ถึงสนามบิน และนำคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เรามีทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นทั้งชาวไทยและมุสลิมคอยให้บริการ ด้วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ชาวมุสลิมที่เป็นเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับของชาวมุสลิมนั้น ทำให้บรรยากาศการให้บริการภายในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ชาวมุสลิมที่เข้ามารับการรักษา

อาหารมาตราฐานฮาลาล

ห้องละหมาด

เจ้าหน้าที่ชาวมุสลิม

การให้ความรู้และการแบ่งปัน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรและผู้นำศาสนา

หน่วยบริการตรวจสุขภาพในชุมชนต่าง ๆ

นักเดินทางและพิธีฮัจย์

Halal Hospital

Total Knee Replacement

The Total Knee Arthroplasty is more than 50 years now when it first started, but in the past 10 years it improves really fast. There are several factors included in the development.

There are multiple factors to concern about Total Knee Replacement. Most of the surgeons concern about 3 factors.

  1. The first one is safety.
  2. The second is outcome, because the patient’s expectation is higher than in the past. Most of the patients expect no pain, correct deformities because most of the patients have deformities before surgery, come back to straight as normal knee, the function come back almost as normal knee function, and also the longevity of the new knee after surgery.
  3. The last one is patient’s satisfaction, different patients expect different things. Some patients expect longevity after surgery and most of the patients expect faster recovery that means now we are going to develop many things like surgical technics or technology to improve the outcome.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH