รู้จักพญาไท

About us

รู้จักพญาไท

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อปี 2538 ในชื่อโรงพยาบาลศรีสยามโดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณลสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ตั้งอยู่บนถนนนวมินทร์-ถนนรามอินทรา กม.8 หรือในนามของ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด(มหาชน) ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ที่พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลที่พร้อมสรรพ์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง

พร้อมให้บริการ อาทิ สาขาอายุรแพทย์, ศัลย์แพทย์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ศูนย์รักษาโรคมะเร็งและโรคทางสมองทุกชนิด ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการด้วยเครื่องฉายรังสี 3 มิติ (เรดิโอเซอเจอรี่) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยาการการรักษาแบบใหม่ โดยฉายรังสีจาก Linear Accelerator ได้รับการวางแผนและควบคุมการฉายรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้ารับการรักษาด้านรังสีรักษา เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง ต่อมาในปี 2553 โรงพยาบาลศรีสยาม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์ และได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนได้วางภาพลักษณ์องค์กรในการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ภายใต้สโลแกน “พัฒนาไม่สิ้นสุด…เพื่อชีวิตคุณ” นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุดและครอบคลุมมากที่สุด

ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จนทำให้มีความร่วมมือทางการแพทย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมมือกับเครือ รพ.กรุงเทพ ในการเปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โดยโรงพยาบาลวัฒโนสถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถใช้บริการตรงกับ รพ.วัฒโนสถ และยังมีโครงการส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษาซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีรังสีรักษาที่ทันสมัย ให้กับผู้ป่วยทุกกลุ่ม

เพื่อเป็นการสร้างบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และก่อประโยชน์สุงสุดแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนมีการเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น

Medical Tour

Our Departments

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตรวจและรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ ด้วยทีมอายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่คนไข้ที่มา ใช้บริการ

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

หากในปัจจุบันตัวท่านหรือคนที่ท่านรักกำลังมีอุปสรรคจากโรคกระดูกและข้อ ไม้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่า ข้อสะโพก หรืออาการเจ็บปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกาย ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เรามีศักยภาพพร้อบมอบกาารดูแลรักษาท่านอย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยใจของทีมพยาบาล ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์

ศูนย์แพทย์เฉพาะทางโรคกระดูก

บริการให้คำปรึกษาโรคทางกระดูกและข้อทุกชนิด อันเกิดมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น จากความเสื่อมของร่างกาย, จากการเล่นกีฬา, จากอุบัติเหตุ พร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ด้วยวิทยาการการผ่าตัดที่ทันสมัย ช่วยลดอาการข้างเคียง แผลเล็ก เจ็บน้อย และลดเวลาพักฟื้น ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติให้ดีที่สุด

สถาบันกระดูกสันหลังและระบบประสาท

ให้คำปรึกษาด้านการรักษาโรคกระดูกสันหลังและระบบประสาทยอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์สูง

ศูนย์มะเร็งครบวงจร

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรก วางแผนการรักษาเมื่อตรวจพบ ตลอดจนทำการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็ง จนกระทั่งแนะนำวิธีในการดูแลสุขภาพหลังจากกลับบ้านแล้ว โดยบุคลากรทางด้านการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงในด้านโรคมะเร็ง

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพครบวงจร แบบ One Stop Service โดยจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ และมั่นใจด้วยความแม่นยำในผลการตรวจ

ศูนย์เบาหวาน เมตาบอลิกและศัลยกรรมหลอดเลือด

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย  ตลอดจนทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน ทำงานร่วมกับทีมศัลยกรรมหลอดเลือดในการผ่าตัดหลอดเลือดที่มีปัญหาในผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจในออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพ สำหรับคุณผู้หญิงในทุกช่วงวัย ด้วยทีมศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พยาบาลผู้ชำนาญการ ที่ให้การตรวจ รักษา และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวชใส่ใจในสุขภาพของเด็ก พร้อมให้การดูแลทั้งทางด้านร่างกายและการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก ให้บริการรักษาโรคในเด็กต่างๆ โดยทีมแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษในการรักษาโรค เฉพาะทาง รวมถึงโรคอื่นๆ

แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

ให้ บริการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และตับ ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้อง ที่ช่วยทำให้การวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ และทราบสาเหตุได้อย่างรวดเร็ว

แผนกตา หู คอ และจมูก

ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญโสตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกการพูด ทำให้สามารถ วินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคลุม ทันสมัย ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์หัวใจ

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างครบวงจร มีทีมแพทย์อายุรกรรมหัวใจและศัลยแพทย์หัวใจ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่สะอาดปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานสากล พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อการให้บริการที่สะดวกปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ

ศูนย์ความงาม

ศูนย์ความงามครบวงจร ที่พร้อมจะดูแลและรักษาด้านความงามในทุกกระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน โดยมีทั้งการรักษาด้วยเลเซอร์และศัลยกรรม

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH