พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การศึกษา

  • 2521-2527 : แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • 2550 : วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประสบการณ์

  • 2532-2533 : สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Computer Assisted Navigation in TKA and THA
  • Minimal Invasive Surgery in Hip and Knee Arthroplasty
  • Robotic-Assisted Surgery

เวลาออกตรวจ

สอบถามเวลาออกตรวจ/นัดหมายแพทย์ โทร. 02-944-7111

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หากคุณกำลังสงสัยในอาการที่เป็นอยู่ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

captcha

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH