Halal Hospital

เราเข้าใจคุณมากกว่าการรักษา

เพราะเราเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมของมุสลิม
ด้วยความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร ของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เราจึงพร้อมมอบการรักษาคนไข้ชาวมุสลิมอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญในหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยไม่ต้องวิตกกังวล

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการรักษามาอย่างยาวนาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีแผนกให้บริการต้อนรับลูกค้า ที่ดูแลตั้งแต่การเดินทางไปรับคนไข้ถึงสนามบิน และนำคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

เรามีทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นทั้งชาวไทยและมุสลิมคอยให้บริการ ด้วยการแต่งกายของเจ้าที่ชาวมุสลิมที่เป็นเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับของชาวมุสลิมนั้น ทำให้บรรยากาศการให้บริการภายในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ชาวมุสลิมที่เข้ามารับการรักษา

จากประสบการณ์ดูแลรักษาคนไข้ชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมแพทย์และบุคลากรของเรามีความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิมเป็นอย่างดี เรามีบุคลากรชาวมุสลิมที่ให้คำแนะนำและความรู้ในหลักศาสนาอย่างละเอียด การปฏิบัติตามมาตราฐานฮาลาลของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงเป็นไปอย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ ทั้งด้านสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการอุปโภค อาหารและยาเพื่อการบริโภค ที่มีการตรวจสอบ ควบคุม โดยบุคลากรชาวมุสลิมของเราที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงสามารถให้บริการและรักษาคนไข้ชาวมุสลิมที่มาจากในประเทศและชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ..

อาหารมาตราฐานฮาลาล

ที่ผ่านการตรวจสอบ ควบคุมการประกอบอาหารจากนักโภชนาการชาวมุสลิม ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ การทำเนื้อสัตว์ วิธีการประกอบอาหาร เครื่องปรุง จนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟอาหารถึงมือคนไข้ จึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเราผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ห้องละหมาด

ห้องละหมาดแยกสำหรับชาย-หญิง จำนวน5ห้อง เพื่อการทำพิธีละหมาด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดร่างกาย การล้างมือ ล้างเท้า และมีชุดคลุมสำหรับสตรีในการเข้าห้องละหมาด

การแต่งกายตามหลักศาสนา

สำหรับคนไข้สตรี และพยาบาลชาวมุสลิม สามารถใส่ผ้าคลุมหัวได้

การทำสาธารณะกุศล


ภาระกิจหลักของทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนชาวไทยมุสลิม

การให้ความรู้และการแบ่งปัน


คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีทางการเเพทย์ และบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
ซึ่งอาจารย์ และนักศึกษาได้ให้ความสนใจกับการบริการในรูปแบบมุสลิม และความฮาลาลของโรงพญาบาลเป็นอย่างมาก

นักเดินทางและพิธีฮัจย์


ตอบโจทย์นักเดินทางและพิธีฮัจย์ กับ “ศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง” โรงพญาไท นวมินทร์ วัคซีนที่ให้จะให้บริการนั้นครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มีวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์

หน่วยบริการตรวจสุขภาพ


หน่วยบริการตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท นวมินทร์ ในงาน “คอยริสสัมพันธ์ …คืนวันรอมฎอน”

สถานี YATEEM TV

เคารพคุณค่าของความศรัทธา

เพื่อการรักษาแบบองค์รวม
เราให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิม ตั้งแต่การแต่งกาย การประกอบศาสนกิจ การรับประทานอาหาร การทักทายจากพนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ทำให้คนไข้ชาวมุสลิมรู้สึกสบายใจ ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับบริการด้านการแพทย์ ที่ใส่ใจคนไข้ชาวมุสลิม

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ใส่ใจและเข้าใจว่าผู้ป่วยหญิงนั้นมีข้อจำกัดและเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดเตรียมชุดตะลากงไว้บริการสำหรับผู้ปาวยใน (IPD) หรือญาติ เพื่อให้สามารถทำละหมาดภายในห้งพักผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนไข้และญาติสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างทำการรักษาได้ เช่น หลังทำคลอดเสร็จ พ่อสามารถเข้าไปสวดตามประเพณีของศาสนาได้ เป็นต้น

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH