Halal Hospital

เราเข้าใจคุณมากกว่าการรักษา

เพราะเราเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมของมุสลิม
ด้วยความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร ของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เราจึงพร้อมมอบการรักษาคนไข้ชาวมุสลิมอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญในหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยไม่ต้องวิตกกังวล

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการรักษามาอย่างยาวนาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีแผนกให้บริการต้อนรับลูกค้า ที่ดูแลตั้งแต่การเดินทางไปรับคนไข้ถึงสนามบิน และนำคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

เรามีทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นทั้งชาวไทยและมุสลิมคอยให้บริการ ด้วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ชาวมุสลิมที่เป็นเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับของชาวมุสลิมนั้น ทำให้บรรยากาศการให้บริการภายในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ชาวมุสลิมที่เข้ามารับการรักษา

จากประสบการณ์ดูแลรักษาคนไข้ชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมแพทย์และบุคลากรของเรามีความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิมเป็นอย่างดี เรามีบุคลากรชาวมุสลิมที่ให้คำแนะนำและความรู้ในหลักศาสนาอย่างละเอียด การปฏิบัติตามมาตราฐานฮาลาลของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงเป็นไปอย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ ทั้งด้านสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการอุปโภค อาหารและยาเพื่อการบริโภค ที่มีการตรวจสอบ ควบคุม โดยบุคลากรชาวมุสลิมของเราที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงสามารถให้บริการและรักษาคนไข้ชาวมุสลิมที่มาจากในประเทศและชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ..

อาหารมาตราฐานฮาลาล

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงมีการควบคุมการประกอบอาหารจากนักโภชนาการที่เป็นมุสลิม ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ การทำเนื้อสัตว์ วิธีการประกอบอาหาร เครื่องปรุงจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟอาหารถึงมือคนไข้ จึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเราผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ห้องละหมาด

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติละหมาดตามหลักศาสนบัญญัติให้กับผู้ที่มาใช้บริการและญาติผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดเตรียมห้องละหมาดแยกสำหรับชายและหญิง จำนวน 5 ห้อง เพื่อใช้ทำการละหมาด พร้อมทั้งมีที่สำหรับทำน้ำละหมาด ชุดตะลากง และอัลกุรอ่าน ภายในห้อง

เจ้าหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่นับถือศาสนาอิสลาม ทางโรงพยาบาลอนุญาติให้แต่งกาย และคลุมศรีษะได้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ และอนุญาติให้ปฏิบัติศาสนกิจประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในส่วนของการให้บริการยังเป็นไปในรูปแบบของพี่น้องมุสลิม อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว เข้าใจในการรักษาที่ฮาลาล

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรและผู้นำศาสนา

แผนกบริหารลูกค้ามุสลิม ได้เข้าพบผู้นำศาสนา และผู้นำองค์กร เพื่อแนะนำการให้บริการต่างๆที่ทางโรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมไว้คอยบริการในรูปแบบมุสลิม รวมถึงการบริการที่เข้าใจถึงหลักการศาสนาและหลักการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการขอคำชี้แนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริการต่างๆให้เข้าถึงพี่น้องมุสลิมได้อย่างมากที่สุด

การให้ความรู้และการแบ่งปัน

ทางโรงพยาบาลได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้ฝึกการใช้ภาษากับคนไข้ต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และบริการต่างๆ ตามรูปแบบมุสลิมภายในโรงพยาบาล

หน่วยบริการตรวจสุขภาพในชุมชนต่าง ๆ

รพ.พญาไท นวมินทร์ เดินหน้าคืนประโยชน์แก่ชุมชนมุสลิม โดยการลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องมุสลิมในชุมชนมัสยิด มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ พูดคุยและแนะนำถึงวิธีดูแลตนเองเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปราศจากอาการเจ็บป่วย เช่น การออกหน่วยตรวจสุขภาพในงานมัสยิดคอยริสซุนนะห์ งานBangkok Halal 2018 งานวันสตรีมุสลิม ฯลฯ

นักเดินทางและพิธีฮัจย์


ตอบโจทย์นักเดินทางและพิธีฮัจย์ กับ “ศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง” โรงพญาไท นวมินทร์ วัคซีนที่ให้จะให้บริการนั้นครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มีวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์

VDO Halal Hospital

เคารพคุณค่าของความศรัทธา

เพื่อการรักษาแบบองค์รวม
เราให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิม ตั้งแต่การแต่งกาย การประกอบศาสนกิจ การรับประทานอาหาร การทักทายจากพนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ทำให้คนไข้ชาวมุสลิมรู้สึกสบายใจ ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับบริการด้านการแพทย์ ที่ใส่ใจคนไข้ชาวมุสลิม

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ใส่ใจและเข้าใจว่าผู้ป่วยหญิงนั้นมีข้อจำกัดและเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดเตรียมชุดตะลากงไว้บริการสำหรับผู้ปาวยใน (IPD) หรือญาติ เพื่อให้สามารถทำละหมาดภายในห้องพักผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนไข้และญาติสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างทำการรักษาได้ เช่น หลังทำคลอดเสร็จ พ่อสามารถเข้าไปอาซานและอิกอมะห์ให้กับลูกในห้องคลอดได้ เพื่อปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) เป็นต้น

จากใจผู้ใช้บริการ

จากคำบอกเล่าของคนไข้ ฝากความประทับใจ ถึงคุณหมอและโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

มีปัญหาเรื่องการได้ยิน จนทำให้เกิดอุบิตเหตุไม่คาดฝัน

สบายใจในบริการ โรงพยาบาลที่เข้าใจความเป็นมุสลิม

กระดูกแตกทับเส้นประสาท ผ่าตัดแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH