ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์

null

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

บริการรักษาโรคของข้อเข่า และข้อสะโพก

null

ศูนย์กระดูกและข้อ

บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ

null

ศูนย์หัวใจ

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

null

สถาบันกระดูกสันหลังและระบบประสาท

สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง

null

แผนก ตา หู คอ และ จมูก

ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญโสตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกการพูด

null

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตรวจและรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคไต

null

ศูนย์มะเร็งครบวงจร

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรก

null

ศูนย์กุมารเวช

พวกเราพร้อมให้การดูแลทั้งทางด้านร่างกายและการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก

null

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

Surgery Department The outpatient surgical department at Phyathai Nawamin offers a full service

null

แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

ดูแลและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร

null

ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพ สำหรับคุณผู้หญิงในทุกช่วงวัย

null

ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

null

ศูนย์เบาหวาน

ศูนย์เบาหวาน เมตาบอลิกและศัลยกรรมหลอดเลือด (DVIT) ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร

null

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

Phyathai Nawamin International Hospital Executive Health Screening Center

null

ศูนย์เต้านม (Breast Center)

เพราะผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน การดูแลรักษาต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ

null

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

null

ศูนย์ความงาม

ศูนย์ความงามครบวงจร ที่พร้อมจะดูแลและรักษาด้านความงามในทุกกระบวนการ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH