บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพเวชการ-กสิกรไทย

รับสิทธิประโยชน์ในเครือ รพ.พญาไท ทั้ง 5 สาขา

อาทิ พญาไท 1, พญาไท 2, พญาไท 3, พญาไท นวมินทร์ และพญาไท ศรีราชา
kbank-hospitalicon

ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 15%*

ยกเว้นค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร

kbank-medicineicon

ส่วนลดค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 10% (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)*

ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย

kbank-dentalicon

ส่วนลดค่าทันตกรรม 5 รายการ 10%*

ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก (ไม่รวมค่าแพทย์)

kbank-ambicon

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 1 ครั้งต่อปี*

สำหรับการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น โดยไม่รวมค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่ายาพิเศษ และค่าเครื่องมือพิเศษ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละ รพ. กำหนด

โปรโมชั่น/แพ็กเกจ

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ Online Free

หากคุณมีความกังวลสงสัยในอาการที่เป็นอยู่ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรีพร้อมรับคำตอบภายใน  24 ชั่วโมง

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH