Lazy Eye

ใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์มากเกินความจำเป็น อาจเสี่ยงเป็นโรคต้อกระจก

แม้ว่าโรคต้อกระจกนั้นจะมีสาเหตุหลักมาจากการเสื่อมสภาพของกระจกหรือเลนส์ตา

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH