เต้านมคัดตึง

เต้านมคัด เกิดจากอาการที่ลูกไม่ได้ดูดนมแม่บ่อยหรือการหลั่งของหัวนมเสียไป ทำให้เกิดการคั่งของน้ำนม เมื่อมีเต้านมคัด

อาหารสำหรับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละ 3 มื้อ ดื่มนมวันละ 3 แก้ว

บันทึกการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระของลูกน้ำหนักลูก

คุณแม่ที่มีน้ำนมแห้งไป จากสาเหตุใดก็ตาม สามารถที่จะทำให้มีน้ำนมแม่กลับคืนมาเลี้ยงลูกได้

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH