คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์ปราโมทย์ ภู่นภานนท์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

แพทย์หญิงสวนันท์ วัชราวนิช

ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

คุณอภิวัฒน์ อาระยานิมิตสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

คุณวิทยา มุงอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ เครือ รพ.พญาไท และ รพ.เปาโล

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH