Dr_Sasipat

พญ. ศศิภัสช์ ช้อนทอง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตบอลิสม

บริการแบบ One Stop Service

เรารักษาแบบเป็นองค์รวม ทั้งเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เรามีทีมรักษาที่ดูแลตั้งแต่ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน เริ่มจากการ Screening บุคคลในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น ทั้งที่มีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน หรือมีพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเป็น เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานแล้ว เราจะช่วยดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน แต่เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว เราจะเข้าไปดูแลเพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียอวัยวะ และอัตราการเสียชีวิต พร้อมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ เรามีแพทย์เฉพาะทาง และแพทย์ท่านอื่นหลากหลายสาขาที่จะมาร่วม consult กับเราได้ จึงเรียกได้ว่า เป็นการบริการแบบ One Stop Service ที่นี่ที่เดียวเลย

ถ้าหมอมองในมุมที่หมอเป็นคนไข้เอง หมอจะมองว่า เราอยากได้รับการรักษาที่ดีและครบในที่เดียว ไม่ต้องย้ายไปไหนแล้ว

การรักษาด้วยศิลปะ

นอกจากหมอต้องคอยอัพเดทอาการที่รักษาแก่คนไข้แล้ว หมอก็ยังต้องเข้าใจพฤติกรรมพื้นฐานและลักษณะการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันของคนไข้ด้วย หมอที่รู้จักหรือมีศิลปะในการปรับเปลี่ยนการรักษาเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของคนไข้ ก็จะสามารถรักษาคนไข้ไว้นานกว่าและดึงดูดคนไข้เข้ามารักษาได้ง่ายกว่า อย่างเช่น การห้ามคนไข้ทานในสิ่งที่ตัวเองชอบ คนไข้มักจะไม่ค่อยเชื่อและเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ แต่ถ้าเราให้ทางเลือกว่า รับประทานอันนี้ดีกว่าไหม ให้รสชาดใกล้เคียงกันหรือให้ความรู้สึกเหมือนกัน แต่น้ำตาลน้อยกว่า แบบนี้คนไข้ก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน หมอมองว่ามันเป็นศิลปะค่ะ”

ประวัติ

 • Internships: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อาจารย์แพทย์อายุรกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อาจารย์พิเศษ อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน แพทย์อายุกรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แผนกอายุรกรรม ประจำโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

การศึกษา

 • ปริิญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2) โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Residencies: อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Fellowship: หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงาน

 • รางวัลแพทย์ประจำบ้าน ขวัญใจนักศึกษาแพทย์ ปี 2555
 • Oral Presentation “Higher Sleep Variability is associated with poorer glycemic control in patients with type 1 diabetes.” in World Sleep Feredation 2015 Istanbul, Turkey
 • ประกวดงานวิจัย Higher Sleep Variability is associated with poorer glycemic control in patients with type 1 diabetes.” ในงานประชุมประจำปี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
 • บรรยายพิเศษ “Diabetes and thyroid disserve for Internist.” 18 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงานวิจัย

 • November 10, 2015: Cytology Journal. “Pitfall in Immunohistochemical staining for thymoglobulin in case of thyroid metastasis from lung casinoma.”
 • February 23, 2016: Journal of sleep Research. “Higher Sleep Variability is associated with poorer glycemic control in patients with type 1 diabetes.”
 • March 26, 2016: Journal of sleep Research. “Sleep Characteristics of type 1 of Diabetes and Associations with Glycemic Comss: Systematic Review and Meta-analysis.”

องค์กร

 • สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันจันทร์ เวลา 08.00 – 13.00 น.
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

*ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบก่อนทำการนัดหมาย โทร. 02-944-7111

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หากคุณกำลังสงสัยในอาการที่เป็นอยู่ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

captcha

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH