นายแพทย์กมลเดช วงศ์พรภักดี

นายแพทย์กมลเดช วงศ์พรภักดี

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต

-Internships : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต แผนกอายุกรรม ประจำโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ปริญญาบริหารการตลาด(MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-Residencies : -อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
-Residencies : -อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
-Residencies : – แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
-Fellowships : -แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต แผนกอายุกรรมทั่วไป

อยู่กับปัจจุบันขณะ

วันจันทร์     08.00 น.-20.00 น.
วันอังคาร    08.00 น.-16.00 น.
วันพุธ        08.00 น.-20.00 น.
วันพฤหัส    07.00 น.-16.00 น.
วันเสาร์      09.00 น.-15.00 น.
วันอาทิตย์  08.00 น.-16.00 น.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH