นัดหมายแพทย์

นัดหมายแพทย์

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ข้อมูลที่ท่านมอบให้โรงพยาบาลผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด จะไม่มีการเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นอันขาด

ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรักษาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำการรักษาพยาบาล, ผ่าตัด หรือตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล โดยเป็นไปตามความต้องการของท่านเท่านั้น

ดังนั้น กรุณากรอกข้อมูล(*)ให้ถูกต้อง และให้รายละเอียดของท่านให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

นัดหมายแพทย์

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์บริการทางการแพทย์

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH