การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้พัฒนากระบวนการการรักษาไปได้อย่างมากมาย แต่ใจความสำคัญสูงสุดของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นก็คือ

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • ผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จ
 • ความพึงพอใจของผู้ป่วย

เราต้องเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง เพราะผู้ป่วยแต่ละท่านมีจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังต่างกัน การให้เวลาสอบถามความรู้สึกและอธิบายทุกขั้นตอนการรักษาจึงมีความสำคัญ เพื่อเราจะสามารถรับรู้ได้ถึงความคาดหวังของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ด้วยการพัฒนาด้าน นวัตกรรมการรักษา มุ่งหวังให้ผลการรักษาออกมาดีสำหรับผู้ป่วยมากที่สุด ผลการรักษาจะได้ผลที่ดีนั้นจะมีเกณฑ์การประเมิน หลักๆได้แก่

 • ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามความต้องการอีกครั้ง
 • ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา
 • ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน

ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยให้การผ่าตัดได้ผลออกมาได้แม่นยำและเหมาะสมเฉพาะตัวผู้ป่วยได้ดีขึ้น ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์นำร่องพิกัดการผ่า การจัดตำแหน่งวางองศาในการวางข้อเข่าเทียมให้พอดีกับแต่ละบุคคล เพื่อให้การใช้งานหลังการผ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผ่าตัดข้อเข่าเทียม

 • แพทย์ ต้องมีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน
 • โรงพยาบาล ต้องได้มาตราฐานได้รับการรองรับด้านสถานที่และความปลอดภัย
 • เครื่องมือ ที่ใช้ต้องมีความสะอาด มีความพร้อมและมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
 • ทีมงานผ่าตัด ต้องได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดีจนเชี่ยวชาญ
 • ชนิดของข้อ ต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนทั้งขนาดและวัสดุที่ใช้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงและยาวนานที่สุด

ในมุมมองสำหรับผู้ป่วยนั้นหลักในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีแนวความคิดหลักๆดังนี้

 • กำลังใจในการเข้ารับการรักษาสำคัญที่สุด ผู้ป่วยจะต้องมีกำลังพร้อมทั้งจากตัวเอง และคนในครอบครัว รวมถึงสามารถเขาไปหากำลังใจได้จากผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • การเลือกแพทย์ที่จะเป็นผู้ทำการผ่าตัด
 • เลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการผ่าตัด ที่ได้มาตราฐาน มีความปลอดภัยสูง
 • เลือกข้อเข่าเทียมที่เหมาะสมกับตัวเราโดยปรึกษาของคำแนะนำจากแพทย์ที่ให้การรักษา
 • ราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการรักษาและชนิดของข้อเข่าเทียม

และเมื่อตัดสินเข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวอันดับแรกๆคือ

 • เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำคัญที่สุด
 • เตรียมสถานพักฟื้นดูแลหลังการผ่าตัดและออกจากโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแล

ทั้งนี้การให้ – รับ ข้อมูลก่อนการรักษามีความสำคัญที่สุดผู้ป่วยจะต้องแจ้งข้อมูลโดยละเอียดกับแพทย์ที่ทำการรักษา ทั้งในเรื่องปัญหาของข้อเข่า ความคาดหวัง โรคประจำตัว ยาประจำที่ใช้อยู่ เป็นต้น เพื่อการวางแผนการรักษาที่ปลอดภัยและมีผลการรักษาตรงตามความต้องการของผู้ป่วยเป็นอย่างดี

การรับข้อมูลผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลโดยละเอียดถึงกระบวนการรักษาจากแพทย์ พร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆจนรู้สึกมั่นใจ และพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา

พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หากคุณกำลังสงสัยในอาการที่เป็นอยู่ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

captcha

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร. 0-2944-7111 ต่อ 1334
www.phyathai-nawamin.com หรือ Phyathai Nawamin Facebook Fanpage

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH