ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

“กระดูกและข้อ” คือรอยต่อของ “ปัจจุบันและอนาคต”

ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพและบุคลากรของเรา จึงพร้อมที่จะทำให้ทุกย่างก้าวแห่งอนาคตของท่าน ได้ก้าวเดินอย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าอนาคตของท่านสำคัญ ทุกเป้าหมาย ทุกแรงบันดาลใจของท่าน จะสำเน็จได้ด้วยพลังกาย พลังใจที่พร้อม หากในปัจจุบันตัวท่านหรือคนที่ท่านรักกำลังมีอุปสรรคจากโรคกระดูกและข้อ ไม้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่า ข้อสะโพก หรืออาการเจ็บปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกาย ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เรามีศักยภาพพร้อบมอบกาารดูแลรักษาท่านอย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยใจของทีมพยาบาล ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เพื่อสนับสนันอนาคตที่ท่านมั่งหวังไว้ ได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง มั่นใจ ไปด้วยความราบรื่น ไม่ต้องทนกับอาการเจ็บปวดระหว่างทาง อนาคตของท่านหรือคนที่ท่านรักจึงขึ้นอยู่กับปัจจุบัน ว่าท่านเลือกจะรักษาหรือปล่อยไว้ให้เป็นภาระของตัวเองและคนรอบข้าง

ความปลอดภัยของคนไข้ คือเป้าหมายหลักของการรักษา

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาบพญาไท นวมินทร์ มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการรักษา ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ พยาบาลที่มากประสบการณ์ จะร่วมกันวางแผนการดูแลรักษาคนไข้เป็นรายบุคคลในทุกขั้นตอน โดยให้ความสำคัญกับอาการเจ็บปวดเฉพาะจุดเป็นหลัก เพื่อทำการรักษาอย่างเร่วด่วน เราให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Navigator ที่มีความแม่นยำสูง เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ช่วยให้คนไข้บาดเจ็บน้อยมาก ตลอดกระบวนการการรักษาเราใส่ใจความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ผ่านการจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างเป็นระบบ ตามมาตราฐานความปลอดภัยสากล

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดอย่างตรงจุด

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโปรแกรม Navigator เป็นระบบการผ่าตัดที่มีความแม่นยำมาก เมื่อการเจ็บปวดของท่านไม่สามารถบรรเทาด้วยการฉีดยาแล้ว การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าหรือสะโพกเทียม ที่ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาอาการของท่าน

พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ห้องเตรียมการผ่าตัดที่ให้ข้อมูลท่านครบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

เมื่อท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมกับเรา ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันปรึกษาแนวทาง วางแผนการรักษาท่านอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลการเตรียมตัวในแต่ละขั้นตอยของการผ่าตัด จนถึงแนวทางการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด โดยญาติจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาและวางแผนการรักษา หากท่านหรือญาติมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จาหพยาบาลที่ดูแลท่านในห้องเตรียมการผ่าตัดได้ทันที ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ตรวจพบก่อนการผ่าตัด ทีมแพทย์จะแจ้งข้อมูลและแนะนำการส่งต่อท่านให้เข้ารับการรักษาเฉพาะทาง

ดูแลคนไข้ด้วย ``ศาสตร์แห่งการสัมผัส``

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เรามั่นใจว่า พลังใจและองค์ความรู้ที่ส่งผ่านโดยการสัมผัสร่วมกับการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด จะทำให้เราวัดระดับความเจ็บปวดของคนไข้ได้ดีที่สุด เพื่อนำไปวางแผนการรักษาอย่างเร่งด่วน ตรงจุดของปัญหาที่คนไข้กำลังมีความทุกข์ เพราะอาการเจ็บปวดกระดูกและข้อของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกัน มีระดับการอดทนต่อความเจ็บปวดได้ไม่เท่ากัน เราจึงนำ “ศาสตร์แห่งการสัมผัส” มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินอาการควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่จะส่งผลต่อการรักษาร่างกายของคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บปวด ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้คนไข้มีพลัง พ้อมที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายของการรักษา คือ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนหายจากอาการเจ็บปวด

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

จากใจผู้ใช้บริการ

คุณซิวบ๊วย ไหลนนท์ชะ อายุ 75 ปี เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพร้อมกัน 2 ข้าง เพราะต้องทนทุกข์กับอาการปวดมาเป็นเวลาหลายปี หลังผ่าตัดเพียงแค่ 5 วัน คุณ ซิวบ๊วย ก็กลับบ้านได้ และปัจจุบันสามารถเดินได้เป็นปกติ

บทความสุขภาพ

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ Online Free

หากคุณมีความกังวลสงสัยในอาการที่เป็นอยู่ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรีพร้อมรับคำตอบภายใน  24 ชั่วโมง

captcha

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH