ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์

null

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

บริการรักษาโรคของข้อเข่า และข้อสะโพก

null

ศูนย์กระดูกและข้อ

บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ

null

ศูนย์สมองและกระดูกสันหลัง

สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง

vaccine center

ศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจในสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

null

ศูนย์หัวใจ

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

null

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตรวจและรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคไต

null

ศูนย์มะเร็งครบวงจร

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรก

null

ศูนย์กุมารเวช

พวกเราพร้อมให้การดูแลทั้งทางด้านร่างกายและการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก

null

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจรักษา วินิจฉัย และให้คำปรึกษาทางด้านศัลยกรรม

null

แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

ดูแลและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร

null

ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพ สำหรับคุณผู้หญิงในทุกช่วงวัย

null

แผนก ตา หู คอ และ จมูก

ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญโสตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกการพูด

null

ศูนย์เบาหวาน

ศูนย์เบาหวาน เมตาบอลิกและศัลยกรรมหลอดเลือด (DVIT) ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร

null

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

Phyathai Nawamin International Hospital Executive Health Screening Center

null

ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

null

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

null

ศูนย์เต้านม (Breast Center)

เพราะผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน การดูแลรักษาต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ

null

ศูนย์ความงาม

ศูนย์ความงามครบวงจร ที่พร้อมจะดูแลและรักษาด้านความงามในทุกกระบวนการ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH